Aanmelding

Wanneer je een vraag hebt kan je je aanmelden bij de desbetreffende therapeut. Tijdens een eerste afspraak zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden waarbij we gericht luisteren naar je vragen, je noden en je behoeften. We focussen hierbij vooral op het ‘goed voelen’ binnen onze praktijk en toetsen  samen met jou af wat we voor je kunnen betekenen.

De therapeut zal uitleg geven over de werkwijzen die we in onze praktijk toepassen. Soms is het nodig dat we je hulpvraag op onze teamvergadering bespreken om na te gaan of we aan je hulpvraag kunnen voldoen.

Vooraf is moeilijk te bepalen hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Daarom lassen we regelmatig evaluatiemomenten in en nemen we samen de behandeldoelen opnieuw door. Als ons aanbod niet aansluit op je vraag verwijzen we je graag door naar ons professioneel netwerk van aanvullende therapeuten.

 

Tarieven

Omwille van de multidisciplinaire aanpak worden vergoedingen best met de desbetreffende therapeut besproken. Enkele richtprijzen zijn:

Sessie 60 min: tusse 50€-60€

Sessie 90 min: tussen 60€-75€

Om misverstanden te voorkomen worden alle sessies contant afgerekend op het einde van de sessie. Indien u graag een factuur wenst kan u dit vragen. Er zijn een aantal ziekenfondsen die terugbetaling voorzien. U kan zich hierover informeren bij één van onze coaches/therapeuten of bij uw ziekenfonds.
Loopbaanbegeleiding wordt door de overheid voor een deel vergoed. U kan hiervoor best informeren bij de VDAB.

 

Niet of laattijdig annuleren

Indien u niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak vragen we dat u ons minstens 24u op voorhand verwittigt. Bij een te laat of niet geannuleerde afspraak rekenen we de sessie aan.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.