Voice Dialogue werd ontwikkeld door Hal en Sidra Stone en is bedoeld om met jezelf in gesprek te gaan en zo meer inzicht in jezelf te verkrijgen. Deze methodiek is gebaseerd op de visie dat elk individu bestaat uit een onbeperkt aantal deelpersoonlijkheden, die elk met hun eigen functie en manier van handelen deel uitmaken van wie jij bent. Het zijn op zichzelf opererende energieën, met elk hun eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. We zijn ons meestal niet bewust van onze verschillende ikken, omdat we denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en keuzes maken. Dit wordt in de VD het ego genoemd, daarmee wordt de ‘uitvoerende’ functie in ons bedoeld. Het ego is vaak geïdentificeerd met één van onze deelpersoonlijkheden, het ‘primary self’ genoemd. Als we ons identificeren met ons primary self verliezen we onze mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen. Door in gesprek met jezelf te gaan kan je patronen en gedragingen veranderen die al lange tijd een beperkende invloed hebben. Het helpt je om zicht te krijgen op je eigen ‘ikken’ en om vanuit een bewuste positie hiernaar de gaan luisteren en handelen. Je wordt als het ware terug baas over jezelf.

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.